2017 - Slovensko - Topol'čianky - hotel Hradná Stráž****

www.hradnastraz.sk/hotel/