LÍbÁnÍ

 

Richard Bergmann  
  
Když probudíš se s chutí nejsladší 
To mi postačí v ranním svítání 
Jen s Tebou ráda se probudím i v pět 
Třebaže se chvíli budu chvět 
Promineš mi, já to vím 
Ten záchvěv v líbání 
  
Líbání 
Je jako letní žár 
Proč trvá minut pár 
V tom ranním svítání 
Nic nebrání líbání 
Těm krásným závratím 
Co známe prozatím 
Co v nás stále jsou 
Chci času krást 
Líbání 
  
Když probudíš se někdy s obavou 
A hlavou bolavou 
Tak dám ji do dlaní 
Pak jen ústy se dotknu dlaní Tvých 
Třebaže se vznítí jako líh 
Promineš mi, já to vím 
Ten záchvěv v líbání