KoŇskou drÁhou

Petr Markov  
  
Jedu městem tramvají jak v divokých snech 
Auta kolem houkají a kdekdo má spěch 
Město známé kouzlem svým 
Souží rámus, smog a dým 
  
Kde je něžná poezie prastarých míst 
Dnes už o ní jenom v knihách můžeme číst 
Město známé kouzlem svým 
Souží rámus, smog a dým 
  
Koňskou dráhou toužím jet 
A mít bílý klobouk do očí 
Koňskou dráhou zašlých let 
Kde můj děda býval průvodčím 
Koňskou dráhou šťastných dní 
Kdy pan Kašpar hlásil - poletím 
Koňskou dráhou parádní 
Slavně vítat konec století a snít 
  
Po chodnících proudí lidí neklidný proud 
V přeplněných tramvajích se není kam hnout 
Město známé kouzlem svým 
Souží rámus, smog a dým 
Kde jsou kola nejistá a slamáčky dam 
Čas, kdy pojem turista byl nepříliš znám 
Město známé kouzlem svým 
Souží rámus, smog a dým 
  
Koňskou dráhou toužím jet 
A mít bílý klobouk do očí...