Byl's má bój

 

Ronald Kraus  
  
Slza bývá jako dým štiplavá, 
když nevěřím v návrat Tvůj 
  
Sladká přání se solí, 
jednoho dne přebolí 
  
Stůj co stůj 
  
Včera dlaň má plná hvězd, 
dneska bláto dlouhých cest, 
vzdušné zámky na pět západů 
  
Možná zítra jasný den, 
vykouzlí zas nový sen z mých snů 
  
Byl's má bój, 
snad dříve byl's mým přáním, 
byl's má bój, 
teď sbohem dát Ti smím 
  
Jdi si dál po cestě sám, 
vyřiď známým pěšinám pozdrav můj 
  
Řekni koutku s lavičkou, 
že vzpomínky odejdou 
  
Stůj co stůj 
  
Oschne bláto na cestách 
a má dlaň zas ve hvězdách, 
do vlasů si pár z nich rozhodím 
  
Mraky shodí zimní plášť, 
po těch cestách každý zvlášť jít smí 
  
Byl's má bój, 
já teď už mám kam jít, 
já o smích ani o pláč neprosím