Stanice Žďár nad Sázavou

Charakteristika, popis, vybavenost železniční stanice       

 

- trať ČD č. 250 (Praha)-Havl.Brod-Žďár n.Sáz.-Křižanov-Brno-(Břeclav-Kúty)

- trať ČD č. 251  Žďár n.Sáz.-Nové Město na Mor.-Tišnov

- rychlíková stanice, komerčními výkony je stanice 2.největší v kraji Vysočina

- denní počet cestujících kolem 4000 osob

- v osobní dopravě k dispozici 3 krytá nástupiště s 5ti kolejemi

- elektronický výdej jízdních dokladů ve vnitrostátní i mezinárodní pokladně

- ČD CENTRUM - informace, prodej jízdenek, doplňkové služby a prodej

- pro sluchově postižené stanice vybavena panely pro vizuální orientaci

- v odbavovací hale,podchodu a nástupištích elektronické inform. panely s odjezdy vlaků

- v odbavovací hale elektronické inform.panely s odjezdy linkových autobusů a MHD z AN Žďár n.S.

- elektronické informační panely u osobních pokladen

- bezpečnostní kamerový systém

- bezbariérovost všech prostor pro cestující, osobní výtahy na všechna nástupiště

- k dispozici  mobilní zvedací plošina pro cestující na invalidním vozíku

- v provozu úschovna zavazadel a úschovna jízdních kol

- půjčovna jízdních kol

- k dispozici automatické zavazadlové skříňky

- před odbavovací halou areál Autobusové nádraží - linky MHD,PAD,dálkové

 

- komerční vybavenost nádražních prostor :

prodejna RELAY -  tisk-tabák-občerstvení

knihkupectví

prodejna dárkových předmětů

prodejna kosmetiky

prodejna P-Café Pekařství Řečice - cukrárna/pečivo/občerstvení

automat nápoje-cukrovinky

stánek s praženou kukuřicí

restaurace KEBAB HOUSE

telefonní automat

peněžní bankomat

hypermarket KAUFLAND (cca 100 m od nádražní budovy)

prodejna Pekařství Řečice (1.nástupiště Autobusového nádraží)

parkoviště u HM Kaufland (cca 50 m od nádražní budovy)

parkoviště před nádražní budovou

 

V r. 2018 bylo v 1.poschodí odbavovací haly (bývalé kanceláře) zřízeno oddělení Policie ČR.

 

Podle informací, které proběhly v tisku v červnu 2009, zahájí ve 4.čtvrtletí 2009 České dráhy revitalizaci nádraží ve Žďáře nad Sázavou. Celkové náklady se budou pohybovat nad 50ti miliony Kč. Dojde ke změně dispozice odbavovací haly, rozšíří se plocha čekáren, bude zřízeno ČD-centrum, budova bude zateplena, proběhne výměna oken...Stanice se dočká výtahů na jednotlivá nástupiště a začne sloužit nový informační systém. Na celé akci se bude kromě ČD podílet i město Žďár nad Sázavou finanční spoluúčastí a počítá se s tím, že do nevyužitých prostor po zrušených organizačních složkách ČD se přestěhuje i komerční zázemí dopravní firmy ZDAR a.s., která ve Žďáře zajišťuje jak linkovou, tak i městskou hromadnou dopravu. V souvislosti s regenerací vlakového nádraží město opraví i kryté nástupiště na přilehlém autobusovém nádraží a v dohledné době se připravuje zastřešení zbývajících dvou ostrovních nástupišť pro linkové autobusy. Celkovou opravou vlakového a autobusového nádraží vznikne konečně po 40 letech dopravní terminál, odpovídající hustotě cestující frekvence ve Žďáře, která dosahuje až 5000 osob denně. O postupu prací se dočtete na těchto stránkách, jakmile budou zahájeny...

Podle posledních informací ze začátku září 2009 schválila Rada města Žďáru 10% příspěvek ČD (asi 5 mil. Kč) na výše zmiňovanou akci, tento podíl na realizaci díla musí ještě schválit Zastupitelstvo města.

listopad 2009 - podle vyjádření ČD byl zpracován projekt a práce na rekonstrukci by měly začít ještě na sklonku tohoto roku. Financování akce je zajištěno ze zdrojů ČD, fondů EU a účastí města Žďáru, které navíc rozjíždí 1.etapu přestavby přilehlého autobusového nádraží.

leden 2010 - místostarostka Žďáru a senátorka p.Zvěřinová se ve Žďárském deníku vyjádřila, že práce na rekonstrukci nádraží ČD započnou v květnu tohoto roku. Současně avizované opravy autobusového nádraží opět zřejmě nabudou skluzu, protože v rozpočtu města na rok 2010 není žádná částka vyčleněna a tak přes letité sliby radnice se všechno asi opět odkládá - čekáme na odpověď starosty města. Pro rok 2011 chystá v souvislosti s revitalizací nádražní budovy SŽDC opravy podchodu a nástupišť včetně bezbariérových přístupů (výtahy na jednotlivá nástupiště).

únor 2010 - podle odpovědi starosty Žďáru p.Brychty se začátek rekonstrukce autobusového nádraží, která má probíhat současně s revitalizací železniční stanice, odsouvá na rok 2011 z důvodu nevypsání dotačního fondu v této oblasti pro rok 2010. Doufejme tedy, že alespoň akce ČD v květnu začne, jak bylo slíbeno.

říjen 2010 - podle vyjádření Českých drah se začne s revitalizací stanice v průběhu října t.r. Zakázku vyhrála ve výběrovém řízení brněnská firma Dopravní a inženýrské stavby (D.I.S.)

únor 2011 - rekonstrukce nádražní budovy ČD byla oficiálně zahájena. Týden předem proběhly stavební úpravy v levé boční části haly, kde byla vytvořena provizorní pokladní místa a úschovna zavazdel. Celá hlavní část budovy je pro cestující uzavřena a budou v ní pokračovat rekonstrukční práce až do října 2011, kdy dojde na úpravy v levé části budovy. Na podchod v r.2011 pravděpodobně nedojde z důvodu nedostatku financí, což je ovšem závažnou chybou v rámci přestavby a kompletní proměny nádražní budovy. S přilehlým Autobusovým nádražím město Žďár nadále váhá, vyčkává na vyhlášení dotačního titulu....

červenec 2011 - následující dvě fotografie dokumentují stav rekonstrukce pláště a střechy výpravní budovy, zároveň probíhají úpravy vnitřních prostor odjezdové haly, příjezdová hala je zatím přístupná veřejnosti. Dle posledních informací SŽDC připravuje na přelom roku 2011/12 celkovou rekonstrukci nástupišť a vybudování bezbariérových výtahových přístupů na všechna nástupiště.

ve čtvrtek 15.září 2011 byla předána do užívání 1. etapa rekonstrukce nádražní budovy. V provozu je tak hlavní odjezdová hala, uzavřena byla příjezdová hala, kde budou probíhat rekonstrukční práce do konce letošního roku. Podchod a nástupiště jsou v původním stavu. Kdy přistoupí SŽDC ke slíbené opravě a dále k vybudování informačního systému a rekonstrukci osvětlení není jasné. Podrobnosti si přečtete a prohlédněte zde:

 

 

zdar-nad-sazavou.regiony24.cz/13-131076-ve-zdare-nad-sazavou-otevreli-po-rekonstrukci-vlakove-nadrazi

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/136407-nadrazi-ve-zdaru-ma-opravenou-vypravni-budovu/

zdarsky.denik.cz/zpravy_region/opravene-nadrazi-privitalo-prvni-cestujici20110916.html

www.cd.cz/vysocina/aktuality/-11461/

www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/-11472/

prosinec 2011 - probíhá rekonstrukce příjezdové části odbavovací haly - rekonstrukce WC včetně soc.zařízení pro imobilní cestující, kompletní výměna rozvodů vody, zřízení ČD Bike-půjčovna kol, zřízení prodejny květin a upomínkových předmětů. V odjezdové hale bude v prosinci 2011 zprovozněna nová restaurace. Celkové ukončení prací se počítá v polovině ledna 2012 a měly by navázat práce SŽDC na podchodech,nástupištích a informačním systému.

leden 2012 - ukončena rekonstrukce příjezdové části odbavovací haly - prodloužen prostor ČD centra, nové WC. V odjezdové hale otevřena prodejna dárkových předmětů, zprovozněna nová restaurace a znovu instalován bankomat.

únor 2012 - v měsících dubnu by měla být zahájena přestavba podchodu a budování výtahů na jednotlivá nástupiště. Dle vyjádření SDC Jihlava by mělo dojít i rekonstukci osvětlení a instalaci informačního systému. Práce by měly probíhat do konce roku 2012 v objemu asi 40 mi. korun.

březen 2012 - projektově se připravuje vybudování světelných přejezdů na trati č. 251 v oblasti Grejd a u Mělkovic. SŽDC má v plánu vybudovat novou železniční zastávku na území Žďáru a to v oblasti chatové osady Grejdy poblíž průmyslové zóny při ulici Jamská (trať č. 251 Žďár-N.Město-Tišnov). Dále byly zahájeny práce na rekonstrukci osvětlení kolejiště žst. Žďár nad Sázavou, kde stávající stožárové osvětlení bude nahrazeno světelnými věžemi.

březen 2012 - vyjádření SŽDC Jihlava :Od 29.4.2012 do 30.11.2012 budou v železniční stanici Žďár nad Sázavou probíhat výluky.

Během stavby dojde k rekonstrukci podchodu na nástupiště, zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště, rekonstrukci osvětlení a úpravě trakčního vedení nad staničními kolejemi. Součástí stavby bude i úprava povrchu nástupišť dotčených stavbou podchodu a příprava kabelových tras pro informační systém.

Výstavba informačních systémů pro cestující je ve schvalovacím řízení.

červen 2012 - probíhají stavební práce na rekonstrukci podchodu ke 3.nástupišti, byla zbudována náhradní nástupiště č. 2A a 3A, probíhá instalace nového osvětlení jak na nástupištích, tak i v kolejišti. Na brněnském zhlaví jsou již instalovány 3 světelné věže, jedna s 8 reflektory a dvě se 4 reflektory

Město Žďár schválilo záměr na vybudování nové zastávky v Grejdách (trať 251) nákladem asi 12 mil. korun. Poskytne SŽDC pozemek a uhradí projekt. Název zastávky byl schválen ve znění "Žďár průmyslová zóna", stavět by se mělo začít ve 4.čtvrtletí 2012 a do konce roku 2012 by měla zastávka sloužit. Původní odhady ceny kolem 8 mil. korun se navýšily z důvodu rozhodnutí vybudovat zastávku s delším nástupištěm, než pouze pro krátké motorové vlaky.

Ke zkušebnímu provozu jsou připraveny 2 nové železniční přejezdy se světlenou signalizací - u osady Grejdy (budoucí zast. Žďár průmyslová zóna) a u Mělkovic.

srpen 2012 - stavební práce se přesunuly na 2.nástupiště, na brodském zhlaví vztyčeny 2 osvětlovací věže.

Světelné přejezdy Grejdy a Mělkovice jsou v provozu.

září 2012 - na webových stránkách SŽDC Brno se objevily informace o veřejných zakázkách na provedení 3 akcí ve stanici Žďár nad Sázavou - opravy povrchů nástupišť (říjen-listopad 2012), zbudování nových patek trakčního vedení na brodském zhlaví a instalaci nového informačního systému.

prosinec 2012 - se zavedením GVD 2013 byl do zkušebního provozu uveden nový digitální informační systém. Jsou funkční 3 nové osobní výtahy z podchodu na všechna nástupiště, je otevřen nový kompletně zrekonstruovaný podchod. Otázkou zůstává, co provede SŽC s informačními tabulemi (ozn.nástupiště,název stanice ap.) v prostoru 2.nástupiště, kde byly ponechány předchozí komponenty a byl dokonce zpět dosazen jeden původní neonový nápis s ozn.stanice, který pochází z 80.let 20.stol.(?!?). Bylo provedeno kompletní předláždění povrchů nástupišť.

 

prosinec 2014 - v KJŘ pro r. 2015 již není uvedena nerealizovaná zast. Žďár-průmyslová zóna

 

červenec 2015 - SŽDC provedla doplnění informačních tabulí na všech nástupištích. Názvem stanice jsou opatřena všechna 3 nástupiště jak na obou čelech, tak jsou po dvou doplněny i v podélném směru - stanice je tedy konečně jednotně označena světelnými tabulemi. Byly vyměněny i hodiny na nástupištích za modernější, současný typ. Na nástupištích nadále zůstávají staré reproduktory staničního rozhlasu.

 

  

 

 

https://www.televizevysocina.cz/www/archiv-tvv/zpravodajstvi-tvv/2011/245-zpravodajstvi-tvv-27-1-2011

https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/oprava-zdarske-nadrazni--haly-zacne--unora20110125.html

https://www.sedmicka.cz/zdar-nad-sazavou/clanek?id=249534