Úvodní informace

Stránky budou aktualizovány ke změnám JŘ k 1.1.2019.

 

Městskou hromadnou dopravu ve Žďáře nad Sázavou zajišťuje firma ZDAR, a.s., Jihlavská 4, 591 48 Žďár n.Sázavou 6. Její linky pokrývají všechny městské části (Žďár 1,2,3,4,5,6,7), do místních částí Mělkovice,Radonín,Světnov a Veselíčko není MHD zavedena. Tyto obytné celky obsluhují spoje příměstských linek dopravce, taktéž jako osadu Grejdy a obec Hamry n.Sázavou, kam byla v minulosti (do osamostatnění obce) linka žďárské MHD vedena. I do těchto dvou míst jsou příslušné jízdní řády příměstské autobusové dopravy uvedeny. Pro jízdní řád 2017/2018 je pro MHD zavedeno celkem  9 linek, z nichž linky č. 2,4,5,8 mají pravidelný interval  60 minut, linky č. 1,3,6,7,9 mají charakter návozových a odvozových "dělnických a školních" linek s jízdním řádem koncipovaným  k pracovním směnám průmyslových podniků a k vyučovacímu dni škol ve městě. Jízdné se hradí buď v hotovosti u řidiče při nástupu, nebo lze využít elektronických předplatních (čipových) karet, které jsou finančně zvýhodněny. Základní tarif činí 11 Kč, při použití karty 9. Od 1.7.2015 je nově zavedena 24hodinová jízdenka za 35 Kč(dětská za 17 Kč).Přeprava cestujících je zajišťována především nízkopodlažními autobusy typů Mercedes O530 Citaro, Mercedes Conecto SOR BN 12 a SOR NBG 12  v přepravních špičkách je ale možné se setkat s vozidly klasické stavby bez nízkopodlažního prostoru typu Karosa a SOR. Informace o spojích a prodej jízdních dokladů - Informační kancelář, ul. Sadová čp. 2237 (u okružní křižovatky U Ivana), Žďár n.Sázavou 1, telefon 566 696 166, 602 420 950.

 

Původní kancelář na Autobusovém nádraží v ul. Chelčického 1, Žďár nad Sázavou 6, je ZRUŠENA.

 

- V jarních měsících 2011 probíhalo rozsáhlé testování různých typů autobusů městských verzí pro plánovanou obnovu vozového parku MHD Žďár nad Sázavou.

- Podle informací z listopadu 2011 bude vozový park MHD doplněn 2 nízkopodlažními autobusy typu MERCEDES CONECTO.

- V současné době - únor 2012 - je zapůjčen do provozu nízkopodlažní městský autobus SOR 12 NB.

- V tisku proběhla zpráva o chystané nové zastávce MHD v ul. Revoluční ve Žďáře 3.

- V červnu 2012 byla ROP Jihovýchod přidělena městu dotace na rekonstrukci Autobusového nádraží, takže podle vyjádření vedení radnice by mohly práce začít už v průběhu letních měsíců. Dojde tedy k předláždění celého areálu, rekonstrukci stávájícího zastřešeného 1.nástupiště, zastřešení 2. a 3. nástupiště, obnově veřejného osvětlení a vybudování informačního systému - světelné panely s informacemi o odjezdech a příjezdech spojů. Zázemí AN získá v rekonstruované hale ČD (toalety,inf.panely,občerstvení,restaurace ap.). Stavba je vyčíslena zhruba na 10 mil. korun.

- 9.7. 2012 bylo AN nádraží předáno k opravám firmě Chládek a Tintěra z Havlíčkova Brodu, práce mají být dokončeny do konce roku.

- 17.12.2012 proběhla kolaudace stavby a byl zahájen provoz z nových stanovišť. Doposud není v provozu (k 25.12.2012) ani osvětlení 1.nástupiště, ani nový elektronický informační systém (hlavní odjezdová tabule) ve venkovním prostoru AN, ani LED obrazovky s údaji o příjezdech a odjezdech v odbavovacé hale ČD.Podle sdělení odboru územního rozvoje MěÚ Žďár n.S. je důvodem dosud nepřihlášený nový elektroměr(?!?).

- začátkem r.2013 byl zprovozněn inform.systém na AN i panely v hale ČD, zapojeno osvětlení 1.nástupiště, bohužel neproběhlo oficiální předání stavby veřejnosti, neboť kvalita dlažebních prací je katastrofální - dle sdělení bude MěÚ Žďár reklamovat tyto práce...

- v říjnu 2014 byl zprovozněn informační panel se spoji MHD v hale vlakového nádraží...

- vozový park MHD od podzimu 2014 obohacen o 1 vozidlo zn. SOR BN 12...